Tale of Saiunkoku fanfiction

happenstanced
[Kijin/Shuurei, Reishin] Shuurei sees Kijin's face...

what there is to find
[Kouyuu/Shuuei-ish] Shuuei picked up a habit during the exam, and he can't shake it now that he's a shinshi.

Behind an Unfolded Fan
[Reishin, Houju, Kouyuu, Shouka, Ryuuki] Reishin and forgiveness.

Plum Wine
[Houju/Reishin, Houju/Kouyuu] Reishin bursts into Houju's room, but he's unwelcome.

a Quiet Lunch
[Houju/Ryuuki/Reishin] Ryuuki's curious and pushing buttons.

criteria
[Kouyuu, Reishin/Houju] Kouyuu has something good to tell Reishin, but it might not be the best time.

December 1rst
[very slight Kouyuu/Shuuei, Reishin, Ryuuki] Kouyuu gets a cold.

search party
[Kouyuu/Shuuei] Kouyuu got lost again, but Ran Shuuei will find him.